This website uses cookies. Click here for more information.
 • *
 1. Privacyverklaring

  Privacy verklaring Nordic Walking Breda 25 mei 2018

  Verwerking van persoonsgegevens van ( aspirant) leden:


  Persoonsgegevens van leden en aspirant-leden  worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden, het op peil hebben en houden hiervan.
  • Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid en medische informatie.
  • Nieuwsbrieven.


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nordic Walking Breda  de volgende persoonsgegevens van u vragen:


    - Voornaam;
    - Tussenvoegsel;
    - Achternaam;
    - Adres;
    - Telefoonnummer;
    - E-mailadres
    - Informatie over de gezondheid


  Uw persoonsgegevens worden door Nordic walking Breda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende uw lidmaatschap tot twee jaar na beëindiging ervan.


  Beveiliging:

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens  Nordic Walking Breda  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


  Rechten omtrent uw gegevens

  • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.
  • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   

  Uw bijzondere persoonsgegevens:

  Deze worden beheerd door de Nordic Walking instructeurs onder eindverantwoording van de voorzitter van NWBreda. Inzage hierin hebben alle begeleiders van de wandelgroepen, die een geheimhouding verklaring hebben ondertekend.


  Vragen:
  Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens
  Nordic Walking Breda, secretariaat
  Lijsterhof 62

  4921 VR Made
  info@nwbreda.nl

 1. Onze locatie

  *

  Nordic Walking Breda start met de wandelingen in het Mastbos bij de parkeerplaats van Restaurant de Boschwachter. Graag een kwartier vóór vertrek aanwezig zijn op Huisdreef 4 te Breda.

  Wandeltijden

  Ma 13.30 - 14.30 
  Di 13.30 - 14.30
  Wo 09.00 - 10.30
    09.30 - 10.30
    11.00 - 12.00
  Do 09.30 - 10.30

   

  Veel wandelaars gaan na de wandeling gezamenlijk nog een kop koffie of thee drinken. Gezellig en ontspannen.

Nieuws

NSONFIBNWUINWA

Copyright © 2019 Stichting Nordic Walking Breda      |     Ontwikkeld door SatDesign