Privacy verklaring

Privacy verklaring Nordic Walking Breda 25 mei 2018

Verwerking van persoonsgegevens van ( aspirant) leden:


Persoonsgegevens van leden en aspirant-leden  worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


  - Administratieve doeleinden, het op peil hebben en houden hiervan.
  - Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid en medische informatie.
  - Nieuwsbrieven.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nordic Walking Breda  de volgende persoonsgegevens van u vragen:


  - Voornaam;
  - Tussenvoegsel;
  - Achternaam;
  - Adres;
  - Telefoonnummer;
  - E-mailadres
  - Informatie over de gezondheid


Uw persoonsgegevens worden door Nordic walking Breda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende uw lidmaatschap tot twee jaar na beëindiging ervan.


Beveiliging:


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


  - Alle personen die namens  Nordic Walking Breda  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 


Rechten omtrent uw gegevens


  - U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

  - Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten


  - Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Uw bijzondere persoonsgegevens:


Deze worden beheerd door de Nordic Walking instructeurs onder eindverantwoording van de voorzitter van NWBreda. Inzage hierin hebben alle begeleiders van de wandelgroepen, die een geheimhouding verklaring hebben ondertekend.


Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Nordic Walking Breda, secretariaat
Lovensdijkstraat 11 G62
4818 AJ
Breda
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.